คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS9 และ IFRS7)

การสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS9 และ IFRS7)

28 มีนาคม 2560 คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ได้จัดสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS9 และ IFRS7)” โดยเชิญทีมวิทยากรจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มาเป็นผู้บรรยาย โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้อง salon B  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่