กิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบเลขาธิการ คปภ.

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบเลขาธิการ คปภ. 

14 มกราคม 2556 กิจกรรมส่วนกลาง

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าพบ นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 และรับฟังนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ณ สำนักงาน คปภ.