กิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนซอยร่วมฤดี

สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนซอยร่วมฤดี

16 มกราคม 2560 กิจกรรมส่วนกลาง

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนซอยร่วมฤดีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โดยนำอาหาร ขนม ไอศกรีม รวมทั้งของรางวัลต่าง ๆ ไปแจกให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมเกมตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและการออมเงิน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ ชุมชนซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ