กิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวสารและกิจกรรม

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบกระเช้าปีใหม่ อธิบดีกรมสรรพากร

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบกระเช้าปีใหม่ อธิบดีกรมสรรพากร 

14 มกราคม 2556 กิจกรรมส่วนกลาง

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยนายพุทธิพงษ์ ด่านบุญสุต กรรมการบริหารสมาคมฯ และนางปราณี ภาษีผล ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญให้แก่ ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 ณ กรมสรรพากร ซอยอารีย์