กิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย

30 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมส่วนกลาง

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (หน่วยธนาคารเลือด) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นเพื่อร่วมต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย เนื่องจากปริมาณโลหิตในคลังของธนาคารเลือดมีปริมาณน้อยซึ่งยังต้องการโลหิตอีกจำนวนมาก สมาคมฯ จึงร่วมเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคโลหิต โดยมีพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตต่อไป เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1