โครงการประกันภัยพืชผล

ติดต่อเรา

โครงการประกันภัยพืชผล
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
25 ซอยสุขุมวิท 64/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 0 2108 8399
โทรสาร: 0 2108 8398
สายด่วน: 06 1404 4422, 06 1395 9000
E-mail: rice@tgia.org