โครงการประกันภัยพืชผล

ดาวน์โหลดเอกสาร

  โครงการประกันภัยพืชผล

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • แอปพลิเคชันโครงการประกันภัยพืชผล ปีการผลิต 2564

  • Q&A ไขข้อข้องใจ ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564

  • Q&A ไขข้อข้องใจ ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564

  • คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564

  • คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี พื้นที่สีแดง ปีการผลิต 2564

  • คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี พื้นที่สีเหลือง ปีการผลิต 2564

  • คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี พื้นที่สีเขียว ปีการผลิต 2564

  • แอปพลิเคชันดีๆ จาก ธ.ก.ส. สามารถทำประกันภัย และตรวจสอบสิทธิการทำประกันภัย ผ่านแอป BAAC INSURE

  • แอปพลิเคชันซื้อประกันภัยพืชผล (BAAC Insure)

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564

  • เอกสารที่ใช้ในโครงการอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และ เว็บแอปพลิเคชัน “รีคัลท์” โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563

  • เอกสารที่ใช้ในโครงการอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และ เว็บแอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน” โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563

  • เอกสารการรายงานความเสียหาย การประกันภัยข้าวนาปี และการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ที่ใช้ประกอบการอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และ เว็บแอปพลิเคชัน โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563

  • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสียหาย แจ้งง่ายแค่ปลายนิ้ว: 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน

  • ข้าวนาปีเสียหาย แจ้งง่ายแค่ปลายนิ้ว: 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • Roll up โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559

  • Roll up โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559

  • โปสเตอร์โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558