โครงการประกันภัยพืชผล

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมความรู้ประกันภัย Training for the trainers เพื่อขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผล ครั้งที่ 8

โครงการอบรมความรู้ประกันภัย Training for the trainers เพื่อขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผล ครั้งที่ 8

23 สิงหาคม 2559 โครงการประกันภัยพืชผล

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดอบรมสร้างความรู้เครือข่ายครั้งที่ 8 ตามโครงการอบรมความรู้ประกันภัย Training for the trainers เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับการอบรมนำความรู้ความเข้าใจในหลักการประกันภัย เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับของกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงหลักการปฏิบัติและสาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้ต่อไป เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นผู้กล่าวรายงาน และสรุปภาพรวมความคืบหน้าของโครงการฯ และ ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รวมทั้งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายธนพล ตรีหัตถ์ โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 513