โครงการประกันภัยพืชผล

ข่าวสารและกิจกรรม

มอบสินไหมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ครั้งที่ 1 รวม 224 ล้านบาท

มอบสินไหมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ครั้งที่ 1 รวม 224 ล้านบาท

11 ตุลาคม 2560 โครงการประกันภัยพืชผล

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยไทย เป็นผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินค่าสินไหมทดแทน ครั้งที่ 1 ในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวม 21 จังหวัด ยอดค่าสินไหมทดแทนรวม 224 ล้านบาท โดยมีนายนุกูล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร