โครงการประกันภัยพืชผล

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย อบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน มะลิซ้อน และ รีคัลท์ สำหรับรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย อบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน มะลิซ้อน และ รีคัลท์ สำหรับรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

22 กันยายน 2563 โครงการประกันภัยพืชผล

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ “การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และเว็บแอปพลิเคชัน โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563” ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งในปี 2563 สมาคมฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย “มะลิซ้อน” สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี และ “รีคัลท์” สำหรับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรในโครงการที่ได้รับความเสียหายใช้ในการรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์