คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ชมรมไอทีประกันภัย ศึกษาดูงาน True Digital Cybersecurity

ชมรมไอทีประกันภัย ศึกษาดูงาน True Digital Cybersecurity

24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

ชมรมไอทีประกันภัย ศึกษาดูงาน True Digital Cybersecurity ซึ่งเป็นศูนย์เฝ้าระวังภัยทางไซเบอร์ เพื่อศึกษาแนวทางและยกระดับการเฝ้าระวังภัยทางด้านไซเบอร์ เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในการให้บริการธุรกิจประกันภัยและการรักษาข้อมูลลูกค้า รวมถึงเป็นโอกาสอันดีในการพบปะผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ข้อคิดเห็นประสบการณ์ทำงานด้านสารสนเทศและการเฝ้าระวังภัยทางไซเบอร์อีกด้วย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ True Digital SOC Center