คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

มอบชุดระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) แก่สถาบันนิติเวชวิทยา

มอบชุดระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) แก่สถาบันนิติเวชวิทยา

04 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

            สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ มอบชุดระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) แก่สถาบันนิติเวชวิทยา เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการฯ เป็นผู้มอบ และมี พล.ต.ต.พรชัย สุธีรคุณ ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ