คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

การประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

08 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสำนักงานอัตราเบี้ยประกันภัยวินาศภัย (IPRB) จัดการประชุมทำความเข้าใจประเด็นต่างๆ ในโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย  

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม