การประกันภัย
สำหรับอุตสาหกรรม

การประกันภัยตัวเรือ
การประกันภัยตัวเรือ

การประกันภัยตัวเรือ คืออะไร?

     คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเรือใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ขึ้นระหว่างการติดต่อค้าขายทางเรือ โดยใช้เรือเป็นยานพาหนะ อาทิ ภัยจากลมพายุ เรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชน
หินโสโครก


การประกันภัยตัวเรือ เหมาะกับใคร?

เจ้าของเรือ


การประกันภัยตัวเรือ มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

    คุ้มครองตัวเรือและเครื่องจักรอันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การลักทรัพย์ ภัยจากโจรสลัด
การชน เป็นต้น รวมถึงการโยนสินค้าทิ้งทะเล และความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

  • • ประเภทเรือ
  • • อายุเรือ
  • • เส้นทางการเดินเรือ
  • • การประกันภัยที่เจ้าของเรือรับผิดชอบเอง
  • • ความรับผิดส่วนแรก
  • • ประวัติการเรียกค่าเสียหายของผู้เอาประกันภัย