อินโฟกราฟิก

รอบรู้ประกันภัย 360º

closeclosecloseclosecloseclosecloseclosecloseclose

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด service.tgia.org/vdocontest

close

โปสเตอร์ โครงการ รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ
www.tgia.org/upload/book_file/200/book_file200.jpg

close

แผ่นพับ โครงการ รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ
www.tgia.org/upload/book_file/199/book_file199.zip

close

Roll up โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561
www.tgia.org/upload/file_group/32/download_1286.zip

close

แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561
www.tgia.org/upload/file_group/32/download_1281.pdf

close

สายด่วนติดต่อบริษัทประกันภัยยามฉุกเฉิน
www.tgia.org/upload/book_file/187/book_file187.jpg

close

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่สุขใจพลัส (ประกันภัย 222)
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่สุขใจพลัส (ประกันภัย 222)

close

สมาคมประกันวินาศภัยไทย คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

close

กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพที่สามารถนำเบี้ยประกันภัยมาหักลดหย่อนภาษีได้

close

ซื้อ (กรมธรรม์) ประกันสุขภาพ นำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้

close

โครงการบูรณาการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ดาวน์โหลดรายชื่ออู่ซ่อมรถที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ประจำปี 2560 ได้ที่ www.tgia.org/upload/file_group/9/download_1141.pdf

close

น้ำท่วม ประกันภัยคุ้มครองอะไรบ้าง?

close

โครงการประกันภัยข้าวนาปี

close

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560

close

โครงการรถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

close

เมาแล้วขับ เกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยไม่คุ้มครอง