สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย (IIRFA 2022)

การประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย (IIRFA 2022)

12 ตุลาคม 2565 สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) เข้าร่วมการประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย (IIRFA 2022) ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2565 กับองค์กรด้านฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานสำนักงานอัตราเบี้ยประกันภัยใน 8 ประเทศ ได้แก่ General Insurance Rating Organization of Japan (GIROJ) ประเทศญี่ปุ่น Insurance Association of China (IAC) ประเทศจีน India Insurance Bureau (IIB) ประเทศอินเดีย Korean Insurance Development Institute (KIDI) ประเทศเกาหลีใต้ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ประเทศอินโดนีเซีย Taiwan Insurance Institute (TII) ประเทศไต้หวัน และไทย ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ภาพรวมของตลาดประกันวินาศภัยในกลุ่มประเทศสมาชิก และรวมถึงเทคโนโลยีที่ประเทศสมาชิกได้นำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในประเทศของตน การประชุมนี้ถูกจัดขึ้นหลังจากถูกเลื่อนออกไปในปี 2020-2021 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

การประชุมในปีนี้มีผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยเข้าร่วมทั้งหมด 3 คน ได้แก่ นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายวรสิทธิ์ ฐิติธนการ และ นายพัฒภูมิ เศรษฐกวิน ผู้แทนจากสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย โดยประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมหารือในปีนี้ ประกอบด้วย เรื่องผลประกอบการประกันภัยในช่วง COVID-19 ในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยและไต้หวันที่มีกรมธรรม์คุ้มครอง COVID-19 ที่คล้ายคลึงกัน เทคโนโลยี Autonomous Emergency Breaking (AEB) กับประกันภัยรถยนต์ของญี่ปุ่น และโมเดลโรคระบาดของประเทศเกาหลี เป็นต้น

- ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมของตลาดประกันวินาศภัยของประเทศสมาชิก (Member Forum Presentation)