คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับธุรกิจประกันวินาศภัย

สัมมนา กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับธุรกิจประกันวินาศภัย

13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

คณะกฏหมายและกฎระเบียบจัดสัมมนา เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา