วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

รายชื่อหนังสือที่สมาคมจัดจำหน่าย

  • Home
  • Media / PR
  • รายชื่อหนังสือที่สมาคมจัดจำหน่าย

แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

  • Publisher คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
  • Book Category Insurance
  • Edition 1
  • Number of Pages 182
Status : Avalible
Price 300 Baht Contact information
For More Information Click Here

รายชื่อหนังสือที่สมาคมจัดจำหน่าย