วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

รายชื่อหนังสือที่สมาคมจัดจำหน่าย

แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

  • ผู้แต่ง คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
  • ประเภท การประกันภัย
  • พิมพ์ครั้งที่ 1
  • จำนวนหน้า 182
สถานะสินค้า : มีจำหน่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเพื่อขยาย

รายชื่อหนังสือที่สมาคมจัดจำหน่าย