คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ข่าวสารและกิจกรรม

ชี้แจง การเชื่อมโยงข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

ชี้แจง การเชื่อมโยงข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

26 มีนาคม 2564 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ร่วมกับกรมศุลกากร และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดชี้แจง การเชื่อมโยงข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G, G2B และ B2B) เพื่อพัฒนาระบบธุรกรรมทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) ได้ทราบถึงความคืบหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล และทำความรู้จักกับผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ NSW โดยได้รับเกียรติจากนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง