คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม International Union of Marine Insurance (IUMI)

ข่าวสารและกิจกรรม International Union of Marine Insurance (IUMI)

07 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ปี 2562-64 ได้รวบรวมข่าวสารและกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ จาก International Union of Marine Insurance (IUMI) เพื่อให้บริษัทสมาชิกได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์