คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมหัวข้อ “หลักการสำคัญในการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล”

การอบรมหัวข้อ “หลักการสำคัญในการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล”

21 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ มอบหมายนายพิศิษฐ์ เงาวิจิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมหัวข้อ “หลักการสำคัญในการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล” จัดโดย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet)