คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) และการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

การสัมมนาเรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) และการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

09 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ โดยชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ได้จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) และการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง” เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ อดีตนายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (TIFFA) นายวิเทพ จิระจงเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ และนายกฤษณล ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 124 คน

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่ FB: Marine Insurance and Logistics Committee

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาที่นี่