คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาสิทธิบริการระบบ National Single Window ระหว่างกรมศุลกากร กับ กสท

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาสิทธิบริการระบบ National Single Window ระหว่างกรมศุลกากร กับ กสท

22 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย นางวนิดา ชัยชัชวาล และนางสาวพีรินทร แก้วลาย คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาสิทธิบริการระบบ National Single Window (NSW Operator) ระหว่างกรมศุลกากร กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมศุลกากร