คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดประชุมชี้แจง กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สำหรับการทำเหมืองแร่)

จัดประชุมชี้แจง กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สำหรับการทำเหมืองแร่)

25 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดประชุมชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สำหรับการทำเหมืองแร่)” ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการประชุม