คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ข่าวสารและกิจกรรม

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

04 มกราคม 2564 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้จัดทำหนังสือ คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการในการสืบค้นข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัทประกันภัย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถคลิกอ่าน e-book ได้จาก link ด้านล่าง
https://www.tgia.org/E-book/MotorInsPolicyInterpret2020/mobile/index.html