วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

การอบรมหลักสูตร “กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น (MASTER OF ONE PAGE SUMMARY)”

ชมรม Young Insurers Club ได้จัดการอบรมหลักสูตร “กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น (MASTER OF ONE PAGE SUMMARY)” ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ให้กับสมาชิกชมรม Young Insurers Club และ กลุ่มผู้บริหารในระดับ Young Management เพื่อเรียนรู้ทักษะ Mindset Skills ที่สำคัญในการคิดเป็นระบบ จับประเด็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการสรุปงานที่บริษัทชั้นนำระดับโลกเลือกใช้ โดยวิทยากร นายวิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ (เซนเซแป๊ะ) นักเขียน นักพูด วิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 50 ท่าน