วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นการฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติตัวในขณะเกิดอัคคีภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงานสถานีดับเพลิงพระโขนงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1