วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

อบรม ระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim)

                 สำนักงาน คปภ. ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดอบรม ระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้อง Sky Ballroom ชั้น 8 อาคาร Garden Wings โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

                  เอกสารประกอบการอบรม : ดาวน์โหลดเอกสาร [ขนาด 2.81 MB]