วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

มอบค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุ กรณีพนักงานกวาดถนน กทม. เสียชีวิต รายที่สอง

25 November 2022 TGIA Center Activities

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นสักขีพยานในการมอบค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุ จำนวนรวม 100,000 บาท ให้แก่ทายาทผู้รับประโยชน์ของนางสุรัชดา บูรณะ พนักงานกวาดถนน กทม. สำนักงานเขตบางนา ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนางมาลีวัลย์ เบญจวงศ์เสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจนายหน้าต่างประเทศ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทในการมอบค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเป็นไปตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานกวาดถนน กทม. ที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มอบให้กับพนักงานกวาดถนนของ กทม. จำนวน 50 เขต รวมทั้งสิ้น 9,079 คน โดยให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมถึงคุ้มครองการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2566