วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

มอบสินไหมฯ ประกันภัยอุบัติเหตุ กรณีพนักงานกวาดถนน กทม. สำนักงานเขตธนบุรี เสียชีวิต

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นสักขีพยานในการมอบค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ของนางสาวครสวรรค์ ขุนนะลา พนักงานกวาดถนน กทม. สำนักงานเขตธนบุรี ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานรักษาความสะอาดธนบุรี โดยมีนางสาวอรอุษา อรุณรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจนายหน้าต่างประเทศ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทในการมอบค่าสินไหมทดแทน ซึ่งกรณีนี้เป็นผู้เสียชีวิตรายที่สาม ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานกวาดถนน กทม. ที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มอบให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานกวาดถนนของ กทม. จำนวน 50 เขต รวมทั้งสิ้น 9,079 คน