วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2566

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2566 สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2566 โดยมีกิจกรรมให้คณะผู้บริหารและพนักงานสมาคมฯ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย สำนักงานอนุญาโตตุลาการ และบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยมี นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยท่านอนุญาโตตุลาการ ได้แก่ ท่านไพฑูรย์ เนติโพธิ ท่านจุมพล ณ สงขลา ท่านพิชิต คำแฝง และท่านเกรียงชัย จึงจตุรพิธ ร่วมกล่าวอวยพรพนักงาน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1