วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

โครงการศึกษาดูงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

              ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบอุบัติเหตุ” รุ่นที่ 4 ซึ่งได้ดำเนินการอบรม และได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมเรียบร้อบแล้ว พร้อมนี้คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรม และเพื่อช่วยพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุจากชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนการประกอบรถยนต์ คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับผู้ผ่านเกณฑ์อบรมโครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบอุบัติเหตุ” รุ่นที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 07.00-17.00 น. ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผ่านมา

             ดูรายละเอียดภาพบรรยากาศเต็มๆที่ https://www.facebook.com/pages/Motor-Insurance-Committee/422278684544087