วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ณ สถานีขนส่งหมอชิต และสถานีรถไฟหัวลำโพง

           สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านประกันภัยพร้อมแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในโครงการ สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ โดยมีนายประสิทธิ์ คำเกิด รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ร่วมกิจกรรมและมอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ สถานีขนส่งหมอชิต และวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง