วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

โครงการ “เปิดโลกประกันภัย ระดับภูมิภาค: ภาคเหนือ” หัวข้อ “ละอ่อนไทย ฮักความปลอดภัย”

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมค่ายการ์ตูนยุวทูตประกันภัย ในโครงการ “เปิดโลกประกันภัย” ซึ่งจัดอบรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในภาคเหนือ พร้อมจัดประกวดวาดภาพการ์ตูน หัวข้อ “ละอ่อนไทย ฮักความปลอดภัย” เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2556 ณ สวนทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ ภายในค่ายการ์ตูนยุวทูตประกันภัย มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การอบรมความรู้ด้านประกันภัยสำหรับนำมาสร้างสรรค์เป็นเรื่องราวการ์ตูน การเพิ่มทักษะการวาดภาพการ์ตูนจากค่ายการ์ตูนที่มีความชำนาญ และการประกวดวาดภาพการ์ตูนประกันภัย ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร จังหวัดเลย และคุณวรวุฒิ วรวิทยานนท์ บรรณาธิการบริหาร การ์ตูนไทคอมมิค สำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ เป็นต้น ซึ่งคะแนนการตัดสินจะพิจารณาจากเส้นการ์ตูน การลงสี และเนื้อหาสาระด้านประกันภัยที่นำมาสอดแทรกในผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะนำไปจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มการ์ตูนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป สำหรับผลการตัดสินการประกวดวาดภาพการ์ตูน มีดังนี้

        รางวัลชนะเลิศ

                 นายวุฒิกร จินาติ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

                 รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท

        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

                 น.ส.ชนินาถ นาระต๊ะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน

                 รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 25,000 บาท

        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

                 น.ส.พรรณวิลาส กิตติพิชญ์กุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 จังหวัดเชียงราย

                 รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท

        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

                 น.ส.จิดาภา กิติวัฒนากร โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

                 รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท

        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4

                 น.ส.จิรภา แก้ววิชิต โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                 รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท

        รางวัลชมเชย 15 รางวัล รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท

                 1. นายยุทธพงษ์ ชัยมงคล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

                 2. นายโชคชัย สินธุสัย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

                 3. น.ส.วันทนีย์ คำเส้า โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                 4. น.ส.ศรัญญา ทะนาวา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

                 5. น.ส.ศิรินภา ไชยชมพู โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

                 6. น.ส.กัญญาวีร์ บุตรหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

                 7. น.ส.ธนิศรา ทองวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

                 8. น.ส.ธัญพิชชา ปัญญายอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

                 9. นายดรันภพ ฤทธิ์เดช โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จังหวัดลำพูน

                 10. น.ส.กฤตพร ไชยเจริญ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

                 2. นายโชคชัย สินธุสัย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

                 11. น.ส.ภัทรวดี ไชยทน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 จังหวัดเชียงราย

                 12. น.ส.ธรรมิกา พิศวงศ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

                 13. น.ส.อภิญญา พรมเสน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

                 14. น.ส.อมลธีรา เทพาชุมภู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน

                 15. น.ส.รมณีย์ จันธิยะ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน

         โครงการเปิดโลกประกันภัย ระดับภูมิภาค: ภาคหนือ ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ และประสบการณ์พร้อมเสริมสร้างความรู้เรื่องการประกันวินาศภัยให้กับเยาวชน นอกจากนี้ยังได้ฝึกฝน เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการวาดภาพการ์ตูนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย เยาวชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “เปิดโลกประกันภัย” ได้อีกในปีต่อๆ ไป โดยติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมได้ที่สถานศึกษาของตน หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทรศัพท์ 0-2256-6032-8 หรือ www.thaigia.com