วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

CEO Focus Group ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง Crop Talk in India

CEO Focus Group ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง Crop Talk in India
- Dr. Kolli Rao, Head of Agriculture India, Aon Benfield
- Christopher Coe, Head of Agriculture Asia Pacific, Aon Benfield
- Shailendra Sapra, Agriculture Asia Pacific, Aon Benfield

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่