วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบเลขาธิการ คปภ.

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าพบ นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 และรับฟังนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ณ สำนักงาน คปภ.