วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

บอร์ดสมาคมประกันวินาศภัยไทยชุดใหม่ แถลงแผนการดำเนินงาน

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ประจำปี 2556-2558 แถลงข่าวแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี 2556-2558 พร้อมแผนการดำเนินงานของสมาคมฯ โดยมุ่งเป้าขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี