วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

โบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 8

                           สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ S.F. สไตรค์ (ชั้น 7) ศูนย์การค้ามาบุญครอง ผลปรากฏว่า 

   

ประเภททีม

 

 
      คะแนน  
  ชนะเลิศ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1,984

 
    1. คุณกฤตยา ล่ำซำ    
    2. คุณฟาฏิน โอสถกระพันธ์    
    3. คุณบรรพต  ตันอาสุวงกุล    
  รองชนะเลิศอันดับ 1 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย  จำกัด (มหาชน) 1,977  
    1. คุณพิสิษฎ์  ทรัพย์ในดิน    
    2. คุณสชา  คงคาหลวง    
    3. คุณยงยุทธ  กูลนา    
  รองชนะเลิศอันดับ 2 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1,956

 
    1. คุณประสิทธิ์  บุญชุ่ม    
    2. คุณไกรสร  จบหล้า    
   

3. คุณทวียศ  รัตนอุทัยกุล