วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

อบรมหลักสูตร Genius X Brain Skill for Success สมองอัจฉริยะ สำหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัล

ชมรม Young Insurers Club ได้จัดการอบรมหลักสูตร “Genius X Brain Skill for Success สมองอัจฉริยะ สำหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัล” โดย คุณดำรง พิณคุณ ประธานกรรมการ เครือบริษัท เรสเตอร์ กรุ๊ป  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ถึง วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 32 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มผู้บริหารในระดับ Young Management ที่มาจากทั้งในและนอกวงการประกันภัย ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว เป็นสุดยอดเคล็ดวิชา การแบ่งประเภทคนตามหลักวิทยาศาสตร์สมอง (Neuroscience) เพื่อทะยานสู่การเป็นสุดยอดผู้นำในยุคดิจิทัลแห่งวงการประกันภัย อีกทั้งยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิธีการศึกษาสมอง วิธีคิด เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการและวางระบบเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรให้กับองค์กร จากกระบวนการคิดของสมองมนุษย์