วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งมอบหน้ากาก N95 ให้กับโรงพยาบาล

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ตระหนักถึงความทุ่มเทและการเสียสละกำลังกายใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรักษาผู้เจ็บป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มกำลังความสามารถ จึงขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจโดยการส่งมอบหน้ากากอนามัย 3M Particulate Respirator (N95) รุ่น 8210 ให้กับโรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 80 ชิ้น และโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ จำนวน 60 ชิ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิด-19 โดยมี ทีมแพทย์และพยาบาลรับมอบหน้ากาก