วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สมาคมประกันวินาศภัยไทย อบรมการใช้งานแอปพลิเคชันรายงานความเสียหาย โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ครั้งที่ 5

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันรายงานความเสียหาย โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ครั้งที่ 5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมยู นิมมาน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่