วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนา “The Rise of Startups. Disruption or Opportunity for Insurance Industry?”

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดสัมมนาหัวข้อ “The Rise of Startups. Disruption or Opportunity for Insurance Industry?” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเปิดมุมมองด้านสตาร์ตอัปต่อผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจประกันภัยให้สามารถตอบโจทย์ต่อการดำเนินธุรกิจแนวใหม่ที่ผู้อุปโภคใช้เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิต และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงเพิ่มมุมมองต่อการพัฒนานวัตกรรมการประกันภัยให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีคุณไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด คุณณัทสุดา พุกกะณะสุต ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเวสทรี ประเทศไทย จำกัด และนายแพทย์คณพล ภูมิรัตนประพิณ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จํากัด เป็นวิทยากร พร้อมทั้ง ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติตามกฎหมายและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากบริษัทสมาชิก จำนวน 89 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting