วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทยเข้าร่วมงานสัมมนา ASEAN Capacity Building Workshop Public Private Partnerships for Scaling of Innovative Inclusive Insurance in Agriculture Value Chains

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในฐานะประธาน Agricultural Insurance Working Group (AIWG) ของ ASEAN Natural Disaster Research and Works Sharing (ANDREWS) ภายใต้ ASEAN Insurance Council (AIC) ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นผู้นำเสนอ ในหัวข้อ “It’s time: Agricultural Insurance Working Group in ASEAN” ในงานสัมมนา ASEAN Capacity Building Workshop Public Private Partnerships for Scaling of Innovative Inclusive Insurance in Agriculture Value Chains งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ร่วมกับ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) และ Microinsurance Network (MiN) ผ่านระบบสัมมนาของ Microsoft Teams ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564  ในงานสัมมนาดังกล่าวประกอบไปด้วยผู้แทนที่เกี่ยวข้องจากการประกันภัยทางการเกษตรจากทั้งภาครัฐและเอกชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประมาณ 70 คน