วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2564 (ลงพื้นที่ครั้งที่ 1)

นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมโครงการ "คปภ. เพื่อชุมชน" ประจำปี 2564 (ลงพื้นที่ครั้งที่ 1) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ชุมชนวัดจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับโครงการ "คปภ. เพื่อชุมชน" ประจำปี 2564 นี้ทางสำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และกำหนดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดจันทึก จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนบ้านนาคูหา จังหวัดแพร่ ชุมชนหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขา บ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ชุมชนเกาะมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต และวิสาหกิจชุมชนรักเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี