วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ต้อนรับ นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยฯ คนใหม่

27 ธันวาคม 2564 กิจกรรมส่วนกลาง

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้การต้อนรับ นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยคนใหม่ ในโอกาสที่นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ประจำปี 2564-2566 ประกอบด้วย ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ อุปนายกสมาคมฯ นางสาวรสพร อัตตวิริยะนุภาพ อุปนายกสมาคมฯ และ ดร.พีรภัทร ฝอยทอง กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ เข้าพบเพื่อแนะนำคณะกรรมการและสวัสดีปีใหม่ 2565 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย