วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

งานแถลงข่าวเปิดโครงการ รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ในรูปแบบ Hybrid (on ground & online)

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย และ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565” ในรูปแบบ Hybrid (on ground & online) จัดโดย สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.