วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมงานพิธีอำลาตำแหน่งของผู้อำนวยการบริหารของสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน (AIC)

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมในงานพิธีอำลาตำแหน่งของนาย Bern Dwyanto ผู้อำนวยการบริหารของสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน  (ASEAN Insurance Council: AIC) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Farewell Meeting)

ทั้งนี้ นาย Bern Dwyanto ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารของ AIC Secretariat มาเกือบ 9 ปี โดยได้มีส่วนช่วยประสานงานและผลักดันภารกิจของสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียนขับเคลื่อนไปได้อย่างดี โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาดำรงแหน่งผู้อำนวยการบริหารคนใหม่ คือ นาง Carolyn Baytion Sunaryo ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์คนหนึ่งของประเทศอินโดนีเชีย