วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทยเข้าร่วมงานประชุม ASEAN Natural Disaster Research and Work Sharing (ANDREWS) Working Group Meeting

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ASEAN Natural Disaster Research and Work Sharing (ANDREWS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน (ASEAN Insurance Council (AIC) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ในครั้งนี้ได้มีผู้แทนจากประเทศในอาเซียนรวม 21 คน เข้าร่วมงานประชุมฯ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน และยังได้หารือในเบื้องต้นถึงกำหนดการเดินทางของผู้แทนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะมาศึกษาดูงานโครงการประกันภัยพืชผลของประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้ ก่อนงานประชุม ASEAN Insurance Council (AIC) ครั้งที่ 48 ซึ่งในเบื้องต้นมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในช่วงต้นเดือนธันวาคมของปี 2565 นี้