วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดี

นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมสินไหมยานยนต์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายคณานุสรณ์ เที่ยงตระกูล ในโอากาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สมาคมประกันวินาศภัยไทย